اجرایی

قزل اوزان

آدرس طارم علیا گیلوان دشت مجتمع تفريحی قزل     اوزن اسکلت فلزی مساحت ۱۵،۲۰۰ متر مربع طبقات 8 واحد اقامتی 4 مشخصات ۲ عدد رستوران ،۲ عدد فروشگاه، ۱۸ مغازه و پمپ بنزین و گازوئيل پارکینگ 100 عدد تاريخ شروع ۱۳۹۸ تاريخ اتمام در حال احداث مشخصات پروژه

تهرانپارس ۱۹۴

آدرس تهرانپارس  بین فلکه دوم و سوم بعد از خيابان ۱۹۴ غربی منطقه شهرداری منطقه ۴ طبقات 6 طبقه مسکونی 4 واحد مسکونی 8 پارکینگ 2 طبقه مشخصات پروژه

تهرانپارس ۱۹۸

آدرس تهرانپارس بلوار پروین بین ۱۳۳ و ۱۳۵ پلاک ۷ منطقه شهرداری منطقه ۴ طبقات 5 طبقه مسکونی 4 واحد مسکونی 7 پارکینگ ۱ طبقه مشخصات پروژه

تهرانپارس ۲۱۲

آدرس تهرانپارس بلوار پروین بین ۱۳۱ و ۱۳۳ خيابان ۲۱۲ منطقه شهرداری منطقه ۴ طبقات 5 طبقه مسکونی 4 واحد مسکونی 8 پارکینگ ۱ طبقه مشخصات پروژه

تهرانپارس ۲۲۲

آدرس تهرانپارس میدان استخر خيابان استخر خيابان ۲۲۲ منطقه شهرداری منطقه ۴ طبقات 5 طبقه مسکونی 4 واحد مسکونی 12 پارکینگ 1 طبقه مشخصات پروژه

تهرانپارس ۱۹۸

آدرس بین فلکه دوم و سوم خيابان ۱۹۸ غربی منطقه شهرداری منطقه ۴ طبقات 7 طبقه مسکونی 5 واحد مسکونی 20 پارکینگ ۲ طبقه مشخصات پروژه

تهرانپارس ۲۰۴

آدرس تهرانپارس بلوار پروین نرسیده به خيابان ۱۳۱ پلاک ۸ منطقه شهرداری منطقه ۴ طبقات 7 طبقه مسکونی 5 واحد مسکونی 20 پارکینگ ۲ طبقه مشخصات پروژه

تهرانپارس ۲۰۶

آدرس تهرانپارس بلوار پروین ۲۰۶ شرقی بین سجده ای و بهارك پلاک ۴ منطقه شهرداری منطقه ۴ طبقات 7 طبقه مسکونی 5 واحد مسکونی 20 پارکینگ ۲ طبقه مشخصات پروژه

میدان هفت حوض

آدرس دور میدان هفت حوض ضلع شمال شرقی خيابان سجاد پلاک ۳ منطقه شهرداری منطقه ۸ طبقات 7 طبقه مسکونی 5 واحد مسکونی 20 مشخصات پروژه