چیذر نبش عقابی

آدرسخيابان چیذر نبش عقابی پلاک ۲
منطقهشهرداری منطقه ۱
اسکلتبتني
مساحت۳۵۷۰ متر مربع
طبقات7
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی20
مشخصات۱ طبقه سالن اجتماعات و انباری ها همرا ه با سنا خشک و جکوزی
پارکینگ2 طبقه
تاريخ شروع۱۳۷۸
تاريخ اتمام۱۳۷۹
مشخصات پروژه