ویلا (آمل)

آدرسآمل کمربندی محمود آباد خروجي دوم کمانگرکلاه بعد از مخابرات
منطقهشهرداری مازندران
اسکلتفلزی
فضای سبز۵۵۰۰متر باغ طراحی شده
مساحت۲۴۰ متر مربع
طبقات1
مشخصاتهمراه با استخرفضای سبز
تاريخ شروع1380
تاريخ اتمام1380
مشخصات پروژه