میدان هفت حوض

آدرسدور میدان هفت حوض ضلع شمال شرقی خيابان سجاد پلاک ۳
منطقهشهرداری منطقه ۸
طبقات7
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی20
مشخصات پروژه