مهر ۸ ساختمان ۳۸

آدرسقیطریه بلوار صبا مهر ۸ روبروی بلوار پلاک ۳۸
منطقهشهرداری منطقه ۱
اسکلتبتني
مساحت۲۸۰۰ متر مربع
طبقات8
واحد مسکونی15
پارکینگ2 طبقه
مشخصات۱ طبقه سالن اجتماعات و انباری ها
پروژه برتر در مجله معمار
تاريخ شروع۱۳۹1
تاريخ اتمام۱۳۹3
مشخصات پروژه