مهتاب قیطریه

آدرسقیطریه دزاشیب بن بست مهتاب پلاک ۲
منطقهشهرداری منطقه ۱
اسکلتبتني
مساحت۳۶۰۰ متر مربع
طبقات8
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی20
مشخصات۱ طبقه سالن اجتماعات و انباری ها واستخر سر پوشیده همرا ه با سنا خشک و جکوزی
پارکینگ2 طبقه
تاريخ شروع۱۳۷۸
تاريخ اتمام۱۳۷۹
مشخصات پروژه