قزل اوزان

آدرسطارم علیا گیلوان دشت مجتمع تفريحی قزل     اوزن
اسکلتفلزی
مساحت۱۵،۲۰۰ متر مربع
طبقات8
واحد اقامتی4
مشخصات۲ عدد رستوران ،۲ عدد فروشگاه، ۱۸ مغازه و پمپ بنزین و گازوئيل
پارکینگ100 عدد
تاريخ شروع۱۳۹۸
تاريخ اتمامدر حال احداث
مشخصات پروژه