شریعتی پشت بلینگ عبدو

آدرسخيابان شریعتی پشت بولینگ ‌عبدو کوچه اخوان پلاک ۹
منطقهشهرداری منطقه ۱
اسکلتفلزی
مساحت۱۰۰۰ متر مربع
طبقات۷
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی9
مشخصات۱ طبقه سالن اجتماعات و انباری ها
پارکینگ۱ طبقه
تاريخ شروع۱۳۸۵
تاريخ اتمام۱۳۸۶
مشخصات پروژه