دیباجی جنوبي

آدرسدیباجی جنوبي خيابان رحماني بن بست مهتاب پلاک ۲۰
منطقهشهرداری منطقه ۳
اسکلتفلزی
مساحت۲۱۰۰ متر مربع
طبقات7
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی۱۰
پارکینگ2 طبقه
مشخصات۱ طبقه سالن اجتماعات و انباری ها
تاريخ شروع۱۳۸۵
تاريخ اتمام۱۳۸۶
مشخصات پروژه