تهرانپارس ۲۱۲

آدرستهرانپارس بلوار پروین بین ۱۳۱ و ۱۳۳ خيابان ۲۱۲
منطقهشهرداری منطقه ۴
طبقات5
طبقه مسکونی4
واحد مسکونی8
پارکینگ۱ طبقه
مشخصات پروژه