تهرانپارس ۲۰۶

آدرستهرانپارس بلوار پروین ۲۰۶ شرقی بین سجده ای و بهارك پلاک ۴
منطقهشهرداری منطقه ۴
طبقات7
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی20
پارکینگ۲ طبقه
مشخصات پروژه