تهرانپارس ۲۰۴

آدرستهرانپارس بلوار پروین نرسیده به خيابان ۱۳۱ پلاک ۸
منطقهشهرداری منطقه ۴
طبقات7
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی20
پارکینگ۲ طبقه
مشخصات پروژه