تهرانپارس ۱۹۸

آدرسبین فلکه دوم و سوم خيابان ۱۹۸ غربی
منطقهشهرداری منطقه ۴
طبقات7
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی20
پارکینگ۲ طبقه
مشخصات پروژه