تهرانپارس ۱۹۴

آدرستهرانپارس  بین فلکه دوم و سوم بعد از خيابان ۱۹۴ غربی
منطقهشهرداری منطقه ۴
طبقات6
طبقه مسکونی4
واحد مسکونی8
پارکینگ2 طبقه
مشخصات پروژه