بهار تهرانپارس

آدرسفلکه اول تهرانپارس خيابان بهار جنب باشگاه ایرانیان پلاک ۶۹
منطقهشهرداری منطقه ۸
اسکلتبتني
مساحت۳۴۰۰ متر مربع
طبقات7
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی20
مشخصات۱ طبقه سالن اجتماعات و انباری ها
پارکینگ4 طبقه
تاريخ شروع۱۳۷۸
تاريخ اتمام۱۳۷۹
مشخصات پروژه