اسدی دزاشیب

آدرسشریعتی خيابان واعظی پلاک ۵۱
منطقهشهرداری منطقه ۱
اسکلتبتني
مساحت۲۱۰۰ متر مربع
طبقات7
واحد مسکونی10
پارکینگ2 طبقه
مشخصات۲ طبقه سرایداری و انباری ها
تاريخ شروع۱۳۸۷
تاريخ اتمام۱۳۸۹
مشخصات پروژه